Lanjut ke konten

surat undangan rapat

Hal: Undangan Rapat Persiapan Ujian Kenaikan Kelas
lampiran:

Yang terhormat
Orang Tua / Wali Santri
……………………………
di
Tempat

Assalamu’alaykum wa rohmatullohi wa barokatuh

Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Ta’ala atas rahmat-Nya, Hidayah-Nya serta nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW , kepada keluarganya, sahabatnya, tabi’in, tabi’ut tabin serta kepada umatnya yang senantiasa berada di jalan sunnahnya.

Kami selaku pengurus Madrasah akan mengadakan rapat persiapan ujian kenaikan kelas, sesuai dengan surat pemberitahuan dari FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kec. Banjaran Kab. Bandung bahwa isi surat pemberitahuan tersebut memerintahkan pelaksanaan ujian kenaikan kelas dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Mei 2012.
Maka dengan menindak lanjuti surat dari FKDT tersebut ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dan diketahui oleh seluruh Orang Tua/ Wali Siswa perihal tentang Ujian Kenaikan Kelas serta Kegiatan-kegiatan yang Berhubungan di Madrasah.
Maka dengan ini Kami mengundang bapak/ibu orang tua/wali siswa madrasah Al-hikmah untuk hadir pada:
hari:
pukul:
tempat:

Demikian surat pemberitahuan ini Kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa Allah Ta’ala memberikan umur serta kesehatan dan kemudahan sehingga kita semuanya bisa hadir dan bersilaturahim berkumpul menghadiri rapat di madsasah.
Atas perhatiannya kami haturkan terimakasih. Jazakallohu khoiron katsiron.
Wassalamu ‘alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Ketua MAA Al-Hikmah

Asep S Marliyana

Iklan
%d blogger menyukai ini: